image_pdfimage_print

gubin

Zespół śpiewaczy „Gubińskie Łużyczanki” – Gubin
Powstał w 1999 roku przy Gubińskim Domu Kultury. W ubiegłym roku obchodził jubileusz 15-lecia działalności artystycznej. W tym czasie dał wiele koncertów oraz brał z powodzeniem udział w różnych przeglądach i festiwalach. Stara się zachować dziedzictwo kulturowe Ziemi Gubińskiej (także dawnych Łużyc Dolnych- stąd stroje łużyckie – stylizowane), oraz poświęca dużo uwagi na pielęgnację polskiej pieśni ludowej zarówno tej tradycyjnej jak i współczesnej, a także sięga po repertuar klasyczny.
Pod kierownictwem pani Danuty Kaczmarek, zespół nagrał dwie płyty CD. W repertuarze posiada wiele własnych utworów do muzyki D. Kaczmarek i tekstów Idy Kaczanowskiej. W 2014 roku otrzymał tytuł laureata Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im Corony Schröter, a w 2015r. Medal „Zasłużony dla Miasta Gubina”. Jest również laureatem wielu międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych festiwali. Występował m.in.: w Niepokalanowie, Szczecinie, Szprotawie, Kamieniu Pomorskim, Będzinie, w Guben, Cottbus, Forst, Berlinie … O sukcesach artystycznych i biografiach pań (z Kresów Wschodnich) można przeczytać w wydanej w 2010r. książce pt. „Tylko tu – Gubińskie Łużyczanki w 10-lecie działalności artystycznej”, którą napisała kierownik zespołu Danuta Kaczmarek.
W skład zespołu śpiewaczego wchodzą panie (14 osób), wszystkie są emerytkami, których pasją jest śpiew. Na akordeonie akompaniuje zespołowi Danuta Kaczmarek.

Dyrygent: Danuta Kaczmarek

Zespół śpiewaczy „Gubińskie Łużyczanki” – Gubin