Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez osoby odwiedzające stronę internetową: www.muzycznezmagania.pl
 2. Administratorem danych jest Fundacja Morze Kultury z siedzibą: al. Bohaterów Warszawy 22/10, 70-372 Szczecin, NIP: 8522610204, REGON: 321586939, KRS: 0000528383.
  Kontakt: fundacja@morzekultury.pl tel. 501 44 64 64
 3. Dane osobowe otrzymane poprzez e-mail, formularze na stronie www, będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu udzielenia informacji na zadane pytanie, w celu przygotowania oferty handlowej lub realizacji zamówienia usługi. Po zakończeniu tych czynności, dane osobowe nie będą dalej przetwarzane.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, pod warunkiem że jej dane nadal znajdują się w zasobach administratora strony.
 5. Zebrane dane osobowe nie bedą nigdzie udostępniane, powierzane, ani sprzedawane podmiotom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  Dane osobowe będą przekazywane jedynie w przypadku nakazu władzy państwowej lub sądowej.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zapisów w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój naszej strony internetowej, rozwój technologii internetowej, bądź ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 
 7. Na stronie mogą pojawiać się linki, odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich, które nie są naszą własnością. Takie strony internetowe mają swoje własne Polityki Prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
 8. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji, nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT oraz w punkcie nr 2 niniejszego dokumentu.