Dorota Serwa _ Dyrektor Filharmonii w Szczecinie_wykadr2Dorota Serwa

– menedżer kultury, wykładowca PAN. Pełni funkcję dyrektora Filharmonii w Szczecinie od 2012 roku. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poprzednio pełniła funkcję kierownika Działu Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego.

W 2014 Dorota Serwa przeprowadziła szczecińskich filharmoników do nowej siedziby przy ul. Małopolskiej. Sezon artystyczny 2014/2015 został zainaugurowany wyjątkowymi wydarzeniami muzycznymi, wśród nich koncertem symfonicznym pod batutą Jacka Kaspszyka, podczas którego została wykonana skomponowana specjalnie na inaugurację fanfara Krzysztofa Pendereckiego, i występem amerykańskiego wirtuoza gitary Steve’a Vaia.

Wśród muzycznych pasji Doroty Serwy znajdują się jazz i folklor, a także muzyka klasyczna XX wieku, w szczególności twórczość Witolda Lutosławskiego. W 2013 roku Dorota Serwa została odznaczona Medalem Stulecia Urodzin Witolda Lutosławskiego przyznawanym przez Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego.

 


portret Makowska_pabichKrystine Sheroyan

Absolwentka Państwowego Wyższego Studium Muzycznego I Konserwatorium w Erywaniu w klasie prof. Tigran Hekekyan W latach 2008-2013 dyrektor Festiwalu Chóralnego dla dzieci w Armenii. Współzałożycielka i dyrektor Ormiańskiego Związku Dyrygentów Chóralnych i Regionalnego Festiwalu Ormiańskiej Muzyki Sakralnej w Armenii. Wykładowca Międzynarodowej Konferencji i Gość Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Józefa Świdra (Cieszyn 19-22.11.2015). Założycielka i dyrygent Sheroyan Choral Project. W latach 2013-2015 współpracowała z DEEM Communication w Caroling Winter Festival. Od 2015 r. członek Ormiańskiego Stowarzyszenia Dyrygentów Chóralnych, które reprezentuje ormiańską muzykę w międzynarodowych projektach m.in. w „Sound of Europe II” (wymiana między 7 krajami) oraz w Mołdawii i Gruzji. Pełniła rolę gospodarza Międzynarodowego Projektu Chóralnego „In Terra Pax” (Inside the Ormianian Choral Conductors ‚NGO Association) w Armenii (29.04.-02.05.2016) i w Polsce. W 2017 r. uczestniczyła w Międzynarodowym projekcie między Armenią, Mołdawią, Ukrainą i Polską, który zaowocował wydaniem płyty CD „Treasure of Music-Armenia”. Prowadziła zajęcia w ramach „Dni Muzyki Ormiańskiej w Gliwicach” (19-21.11.2018) i w Pabradės Miesto Kultūros Centras na Litwie. Współpracuje z Fundacją Chórtownia. Zasiadała w jury Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Pasyjnej w Szczecinie (12-14.04.2019).


IMG_3515Iwona Wiśniewska-Salamon
– dyrygent chóralny, wykładowca akademicki. Absolwentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, gdzie w 1990 r. uzyskała tytułu magistra sztuki. W latach 1990-1992 kontynuowała naukę na Podyplomowym Studium Emisji Głosu, a w okresie 1994-1996 na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1991 r. stworzyła Chór Kameralny Akademii Rolniczej (od 2009 r. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie), który prowadzi do dziś. Zespół wielokrotnie był laureatem polskich i międzynarodowych konkursów i festiwali chóralnych. W latach 2003-2021 wielokrotnie organizowała i zdobywała środki finansowe m.in.: w ramach programu Erasmus + Młodzież na organizację Międzynarodowych Warsztatów Chóralnych odbywających się na terenie Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy, Norwegii, Hiszpanii, Danii i na Islandii. W 2004 r. uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej, w 2011 r. doktora habilitowanego, a w 2021 r. profesora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. W latach 2007-2010 pełniła funkcję koordynatora regionalnego Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” obejmującego działalność chórów szkolnych województwa zachodniopomorskiego. Odznaczona Brązowym Medalem „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej, Srebrnym Medalem „Za zasługi w służbie Państwa”, Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego „SIS QUI ES-Pro Publico Bono” oraz srebrną odznaką „Gryfa Pomorskiego” przyznawaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej „ O złotą wstęgę Solczy” w Ejszyszkach na Litwie, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie. Wraz z zespołem uczestniczy w programie „Szczecin_z całego serca polecam AMBASADOR”.


dina

Dianna Domagała 

– Absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie na wydziale instrumentalnym w klasie skrzypiec oraz edukacji muzycznej – kierunek dyrygentura. Od lat niezwykle zaangażowana w działalność i rozwój swojego zespołu Cherry Daiquiri, z którym się identyfikuje, wyznaczając nową estetykę i styl w muzyce rozrywkowej. Dzięki charyzmatycznej osobowości oraz niebanalnemu wizerunkowi,  została doceniona, zostając Ambasadorem Szczecina. Reprezentuje miasto w kraju i za granicą koncertując w Czechach, Niemczech, Francji, Anglii. W dorobku posiada liczne działania artystyczne, koncerty, udział w festiwalach w coraz ciekawszych i awangardowych odsłonach koncertowych. W 2017 r. wydała album pt. „Phlebotomy Blues” objęty mecenatem Miasta Szczecin. Laureatka Zimowej Giełdy Piosenki w Opolu, „Pikniku Organizacji Pozarządowych” i Łęczyce Festival. Od 2019 r. Dyrektor organizacyjny Międzynarodowych Muzycznych Zmagań Seniorów oraz Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej, Zachodniopomorskich Warsztatów Chóralnych w Kołobrzegu, koordynator międzynarodowych projektów Erasmus + Młodzież i Dorośli.