prof. dr hab. Iwona Wiśniewska-SalamonFOTO IWONA – dyrygent chóralny, wykładowca akademicki. Absolwentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, gdzie w 1990 r. uzyskała tytułu magistra sztuki. W latach 1990-1992 kontynuowała naukę na Podyplomowym Studium Emisji Głosu, a w okresie 1994-1996 na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1991 r. stworzyła Chór Kameralny Akademii Rolniczej (od 2009 r. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie), który prowadzi do dziś. Zespół wielokrotnie był laureatem polskich i międzynarodowych konkursów i festiwali chóralnych. W latach 2003-2021 wielokrotnie organizowała i zdobywała środki finansowe m.in.: w ramach programu Erasmus + Młodzież na organizację Międzynarodowych Warsztatów Chóralnych odbywających się na terenie Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy, Norwegii, Hiszpanii, Danii i na Islandii. W 2004 r. uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej, w 2011 r. doktora habilitowanego, a w 2021 r. profesora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. W latach 2007-2010 pełniła funkcję koordynatora regionalnego Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” obejmującego działalność chórów szkolnych województwa zachodniopomorskiego. Odznaczona Brązowym Medalem „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej, Srebrnym Medalem „Za zasługi w służbie Państwa”, Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego „SIS QUI ES-Pro Publico Bono” oraz srebrną odznaką „Gryfa Pomorskiego” przyznawaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej „ O złotą wstęgę Solczy” w Ejszyszkach na Litwie, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie. Wraz z zespołem uczestniczy w programie „Szczecin_z całego serca polecam AMBASADOR”.

dr Aleksandra Janus

FOTO Aleksandra-Janus

dr Aleksandra Janus – dyrygent, chórmistrz, pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kierunku dyrygentura chóralna w klasie prof. Zbigniewa Bruny. Ukończyła Podyplomowe Studium Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Bydgoszczy. W 2019 r. uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury chóralnej na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach i warsztatach pod okiem znakomitych pedagogów. Jest założycielką, dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Mieszanego Camerata Musicale, który działa od 2011 r. przy Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Od 2015 r. prowadzi chór dziecięcy, który działa przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie. Z prowadzonymi zespołami bierze aktywny udział w życiu kulturalnym miasta Wejherowa, koncertuje w kraju i za granicą, odnosi sukcesy w konkursach i festiwalach chóralnych zdobywając prestiżowe nagrody i wyróżnienia (kilkanaście złotych pasm, trzy nagrody Grand Prix, nagrody specjalne za interpretację kompozycji chóralnych oraz nagrody dla najlepszego dyrygenta). Odznaczona Nagrodami Prezydenta Miasta Wejherowa za zasługi na rzecz krzewienia kultury w mieście oraz Nagrodą Remusa przyznawaną przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Jest pedagogiem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie prowadzi wykłady z emisji głosu. Współpracowała ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wejherowa prowadząc zajęcia muzyczne. Z jej inicjatywy odbyła się w 2022 r. pierwsza edycja Międzyszkolnego Konkursu Pieśni Marynistycznej w Wejherowie. Jest również współorganizatorką Międzyszkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej w Wejherowie. Zorganizowała w Wejherowie dwie edycje Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego 50+. Przez kilka lat związana z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, gdzie prowadziła Dział Muzyki organizując liczne wydarzenia kulturalne oraz prace wydawnicze.

Dianna Domagała

dina– absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie na wydziale instrumentalnym w klasie skrzypiec oraz edukacji muzycznej- kierunek dyrygentura. Od lat niezwykle zaangażowana w działalność i rozwój swojego zespołu Cherry Daiquiri, w którym jest wokalistką oraz skrzypaczką i z którym się identyfikuje, wyznaczając nową estetykę i styl w muzyce rozrywkowej. Dzięki charyzmatycznej osobowości oraz niebanalnemu wizerunkowi, który jest również odzwierciedleniem indywidualnego stylu twórczości, została wraz z zespołem doceniona, zostając Ambasadorem Szczecina. Reprezentuje miasto w kraju i za granicą koncertując w Czechach, Niemczech, Francji, Anglii. W dorobku posiada liczne działania artystyczne, koncerty, udział w festiwalach w coraz ciekawych i awangardowych odsłonach koncertowych. W lipcu 2017 zdobyła nagrodę dla najlepszej wokalistki oraz instrumentalistki na festiwalu im. Miry Kubasińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, promując album pt. “Phlebotomy Blues”. Płyta ta została objęta mecenatem Miasta Szczecin oraz współfinansowana przez szczecińskie instytucje i firmy. Stworzyła i rozpowszechniła idiom koncertu fabularyzowanego, którego jedna z najbardziej spektakularnych odsłon miała miejsce podczas koncertu pt. “Tam gdzie nie rosną poziomki czyli poza dobrem i złem” w Trafostacji Sztuki.. Była promowana na antenie alternatywnego radia londyńskiego. Laureatka Zimowej Giełdy Piosenki w Opolu, „Pikniku Organizacji Pozarządowych” i Łęczyce Festival. Dyrektor organizacyjny Międzynarodowych Muzycznych Zmagań Seniorów oraz od 2019 roku Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej 2019, Zachodniopomorskich Warsztatów Chóralnych w Kołobrzegu, koordynator międzynarodowych projektów Erasmus +.