Festiwal 2024

Organizator:
Fundacja Morze Kultury

Partner:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Założenia i cele festiwalu:

 • prezentacja i konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołów amatorskich seniorów,
 • pobudzanie aktywności chórów i zespołów wokalnych seniorów do udziału w prezentacjach festiwalowych i konkursowych,
 • dostarczanie inspiracji do podnoszenia poziomu artystycznego,
 • rozbudzanie zamiłowania do śpiewu zespołowego i aktywnego spędzania czasu,
 • propagowanie polskiej kultury muzycznej.

Termin:
12-13 października 2024 r.

Miejsce przesłuchań:

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ul. J. Słowackiego 17
71-434 Szczecin

REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWYCH MUZYCZNYCH ZMAGAŃ SENIORÓW

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział wyłącznie zespoły wokalne i chóry amatorskie, których członkowie w 80% stanowią osoby w wieku 50+.
Każdy zespół lub chór powinien wykonać program złożony z minimum 3 utworów np.:

Założenia i cele festiwalu:

 • jednego utworu ludowego lub inspirowanego folklorem polskim – utwór obowiązkowy
 • jednego utworu o tematyce patriotycznej
 • jednego utworu a cappella – tematyka dowolna
 • jednego utworu zagranicznego kompozytora (epoka bez znaczenia)
 • jednego utworu poetyckiego lub inspirowanego poezją

 

Dopuszczalny jest akompaniament, lecz nie podkład – prosimy o wykonanie choć jednego utworu a cappella.
Czas wykonywanego programu nie może przekroczyć 15 minut (wraz z wejściem i zejściem na scenę – utwory max 3 zwrotki).

FESTIWAL MOŻE ODBYĆ SIĘ W FORMIE HYBRYDOWEJ, WIĘC ZESPOŁY, KTÓRE NIE ZDECYDUJĄ SIĘ NA PRZYJAZD, MOGĄ PRZESŁAĆ NAGRANIE.

Nieprzestrzeganie określonego czasu występu zdyskwalifikuje udział zespołu w festiwalu!

O zakwalifikowaniu zespołu do konkursu decyduje komisja artystyczna na podstawie zgłoszonego repertuaru i oceny dotychczasowych osiągnięć zespołu.

Zespoły chóralne uczestniczące w Festiwalu będą oceniane w następujących kategoriach:

 • Chóry mieszane
 • Chóry jednorodne (męskie, żeńskie)
 • Zespoły wokalne
 • Zespoły ludowe (dopuszczalne wykonanie 3 utworów z akompaniamentem instrumentów naturalnych)

Jury:
Występy oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatorów Festiwalu.

Po prezentacjach odbędzie się spotkanie z Jury dotyczące omówienia występów z kierownikami zespołów i dyrygentami chórów.
Kryteria oceny będą obejmowały:

Założenia i cele festiwalu:

 • dobór repertuaru (stopień trudności utworów)
 • emisję głosu
 • intonację i walory brzmieniowe
 • interpretację

Nagrody:
Jury będzie oceniać prezentację programów konkursowych stosując 100 punktową skalę ocen. Nagrody będą przyznawane według uzyskanej punktacji:

 • Grand Prix dla najlepszego chóru lub zespołu wokalnego
 • I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach

oraz nagrody specjalne za:

 • najlepsze wykonanie utworu ludowego lub inspirowanego folklorem polskim
 • najlepsze wykonanie utworu o tematyce patriotycznej
 • najlepsze wykonanie utworu a cappella
 • najlepsze wykonanie utworu zagranicznego kompozytora
 • najlepsze wykonanie utworu poetyckiego lub inspirowanego poezją*
 • nagroda dla najlepszego dyrygenta

*Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza – w dwudziestą rocznicę śmierci poety, dlatego w ramach Festiwalu zostanie przyznana dodatkowa nagroda za utwór inspirowany poezją.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Werdykt jury jest ostateczny. Wszystkie zespoły i chóry otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz pamiątki związane z udziałem w festiwalu.

Wspólny repertuar:
Prosimy o przygotowanie do wspólnego wykonania następującego utworów:

Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski

W moim ogródeczku

Czerwone jabłuszko

Złączmy razem

Pobierz nuty

Organizatorzy zapewniają:

Założenia i cele festiwalu:

 • sale do rozśpiewania bezpośrednio (20 minut) przed występem,
 • możliwość konsultacji z jury po ogłoszeniu werdyktu,
 • pomoc przy rezerwacji obiadów lub noclegów (dodatkowo płatnych) zgłoszonych w karcie zgłoszenia,
 • udział w biesiadzie chóralnej (płatne 40 zł od osoby).

Zgłoszenie:

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 WRZEŚNIA 2024 r. na adres lidia@morze kultury.pl. Zespoły wokalne i chóralne zostaną powiadomione o decyzji komisji artystycznej do 29 WRZEŚNIA 2024 r. Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu należy do dnia 2 PAŹDZIERNIKA 2024 r. przesłać na konto organizatorów opłatę w wysokości 450 zł – zespoły wokalne (do 12 osób), 550 zł – chóry /+ Vat 23 %/.
Kwota obejmuje koszty organizacji festiwalu. Wszelkie wydatki związane z dojazdem, noclegami oraz wyżywieniem zespoły pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku rezygnacji opłata akredytacyjna nie podlega zwrotowi.

Za nagrania radiowe i telewizyjne dokonane podczas festiwalu oraz ich dalsze odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry, zespoły i dyrygenci nie otrzymują honorariów.

Konto Fundacji Morze Kultury
Nazwa banku: mBank S.A.
Numer rachunku: 28 1140 2004 0000 3002 7693 0106
W tytule proszę wpisać:
WPŁATA NA CELE STATUTOWE MMZS 2024 + nazwa zespołu

Kontakt: W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną

lidia@morzekultury.pl
kom.: +48 504 355 980