Dorota Serwa _ Dyrektor Filharmonii w Szczecinie_wykadr2Dorota Serwa

– menedżer kultury, wykładowca PAN. Pełni funkcję dyrektora Filharmonii w Szczecinie od 2012 roku. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poprzednio pełniła funkcję kierownika Działu Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego.

W 2014 Dorota Serwa przeprowadziła szczecińskich filharmoników do nowej siedziby przy ul. Małopolskiej. Sezon artystyczny 2014/2015 został zainaugurowany wyjątkowymi wydarzeniami muzycznymi, wśród nich koncertem symfonicznym pod batutą Jacka Kaspszyka, podczas którego została wykonana skomponowana specjalnie na inaugurację fanfara Krzysztofa Pendereckiego, i występem amerykańskiego wirtuoza gitary Steve’a Vaia.

Wśród muzycznych pasji Doroty Serwy znajdują się jazz i folklor, a także muzyka klasyczna XX wieku, w szczególności twórczość Witolda Lutosławskiego. W 2013 roku Dorota Serwa została odznaczona Medalem Stulecia Urodzin Witolda Lutosławskiego przyznawanym przez Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego.


DOROTA_18 JURY ZDJECIE WOJNOWSKA

Dr Dorota Wojnowska

– chórmistrz, logopeda, konsultant emisji głosu w mowie.
Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, gdzie przeprowadziła również kwalifikacje I stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych uzyskując stopień Dr Sztuk Muzycznych. Studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz Wiedzy o Kulturze ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Swoje życie zawodowe związała z pracą z dziećmi i młodzieżą, odkrywając przed nimi piękno muzyki, ucząc śpiewu, współżycia w zespole, wychowując oraz rozwijając emocje.

Dyrygent i kierownik artystyczny młodzieżowego chóru Marcinek Singers-Canticum Novum w Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1990-2010) i Chóru Dziewczęcego Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego (2008-2017) oraz zespołów wokalnych Animato (1996-2002) i Akrywima (2013-2017) w Poznaniu. Zespoły pod kierunkiem Doroty Wojnowskiej są laureatami głównych nagród wielu konkursów ogólnopolskich (w Bydgoszczy, Warszawie, Rumi, Kaliszu, Szamotułach, Rzeszowie) i międzynarodowych (w Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Czechach i Francji).

W muzycznym rozwoju dzieci dyrygentka chętnie wykorzystuje elementy metody Emile’a Jaques-Dalcroze’a, której głównym założeniem jest artystyczny rozwój poprzez korelację świadomego ruchu i elementów rytmiki z nauką solfeżu i umuzykalnienia. Obecnie dr Dorota Wojnowska prowadzi Żeński Chór Kameralny Di Nuovo w Poznaniu,
w skład którego wchodzą absolwentki chóru Marcinek Singers.


IMG_3515Iwona Wiśniewska-Salamon

– dyrygent chóralny, wykładowca akademicki. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu gdzie w 1990r. uzyskała tytułu magistra sztuki. W latach 1990-1992 kontynuowała naukę na Podyplomowym Studium Emisji Głosu, a w okresie 1994-1996 na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej  im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1991r. stworzyła Chór Kameralny Akademii Rolniczej (od 2009r. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie), który prowadzi do dziś. Zespół wielokrotnie był laureatem polskich i międzynarodowych konkursów i festiwali chóralnych. Od 2003r. pełni rolę konsultanta wokalnego pracującego z aktorami Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. W latach 2003-2013 wielokrotnie organizowała i zdobywała środki finansowe m.in.: w ramach programu „Młodzież” na organizację Międzynarodowych Warsztatów Chóralnych odbywających się na terenie Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy i Danii. W 2004r. uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej a w 2011r. doktora habilitowanego sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. W latach 2007 – 2010 pełniła funkcję koordynatora regionalnego Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” obejmującego działalność chórów szkolnych województwa zachodniopomorskiego. Odznaczona Brązowym Medalem „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej, Srebrnym Medalem „Za zasługi w służbie Państwa”,  Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego „SIS QUI ES – Pro Publico Bono” oraz srebrną odznaką „Gryfa Pomorskiego” przyznawaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie Festiwalu Pasyjnego w Szczecinie oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Tak brzmi Nowe Warpno” . W 2013 roku została wytypowana przez Urząd Miejski w Szczecinie wraz z zespołem do realizacji programu „Szczecin_z całego serca polecam AMBASADOR”