stowarzyszenie echo lodz

Działalność chóru została zapoczątkowana 11 lutego 1876 roku z inicjatywy klasowych związków zawodowych przy kościele Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi, jako chór męski pod nazwą CHÓR POLSKI. Po odzyskaniu niepodległości, dopiero 10 stycznia 1925 roku Chór zarejestrowano w Urzędzie Wojewódzkim pod nazwą Stowarzyszenie Śpiewacze ECHO w Łodzi. Zatwierdzono też statut Stowarzyszenia.

 

Okres międzywojenny, aż do II Wojny Światowej, to chwalebny okres zespołu męskiego.

W czasie wojny członkowie przechowali sztandar i niektóre, znaczące partytury. Wielu z nich poszło na front; wielu zginęło w obozach.

Po zakończeniu wojny Chór reaktywowali prezes Wiktor Szor oraz dyrygent Karol Prosnak. Z uwagi na malejące zasoby ludzkie w chórze i aby nie zniknął on z mapy muzycznej miasta w 1981 roku, ówczesny prezes Henryk Bogdański i dyrygent Wiesław Rentowski, przy wydatnej pomocy prezesa Łódzkiego Związku Esperantystów, Pana Włodzimierza Wesołowskiego, powołano do życia chór żeński, który jest kontynuatorem tradycji ECHA.

Chór żeński, rozwijając swoje umiejętności, włącza do swojego rpertuaru utwory w języku ojczystym, esperanto i japońskim. Wiele koncertuje w kraju i zagranicą: Panie śpiewały w Bułgarii, na Litwie i Ukrainie, we Francji, na Węgrzech i we Włoszech. Chór występował wiele razy w Wilnie i dwa razy we Lwowie.

W 1996 roku zaśpiewał Ojcu Świętemu w Bazylice św. Piotra, rok później w północnych Włoszech.

W 2001 roku na XI Międzynarodowym Konkursie Esperantystów w Budapeszcie.

Można by wymieniać jeszcze wiele osiągnięć żeńskiego ECHA. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Oto niektóre z nich:

 • 1987 r. i 1988 r. – koncerty w Ambasadzie Japońskiej w Warszawie
 • 1998 r. i 1999 r. – II nagrody na Łódzkim Festiwalu Chóralnym
 • 1999 r. – koncert w kościele polskim w Paryżu
 • 2003 r. – udział w Festiwalu Czterech Kultur w Łodzi; nagranie płyty, koncert w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
 • 2004 r. i 2005 r. – udział w Festiwalu Czterech Kultur w Łodzi
 • 2012 r. – nagranie płyty z kolędami i pastorałkami
 • 2012 r. – udział w IV Turnieju Chórów „O Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesień”, zespół zdobył Srebrne Pasmo
 • 2014 r. – Srebrne Pasmo podczas Festiwalu im. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim
 • 2015 r. – Srebrne Pasmo na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie
 • 2015 r. – III nagroda a XI Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym VARSOVIA CANTAT
 • 2016 r. – Jubileusz 140 lecia istnienia Chóru
 • 2016 r. – II nagroda na Festiwalu CANTO LODZIENSIS

Kierownikiem muzycznym zespołu jest Pani Ewelina Bień – absolwentka Łódzkiej Akademii Muzycznej w Łodzi. Prezesem jest Pani Elżbieta Klimowicz.

Kategoria: chóry jednorodne

Repertuar konkursowy:

Żurawie – Jan Maklakiewicz

Cit cit – oprac. Tadeusz Sygietyński

Modlitwa – Bułat Okudżawa

Powiewaj wiatreńku – Stanisław Wiechowicz

image_pdfimage_print