Zgłoszenie uczestnictwa w Międzynarodowych Muzycznych Zmaganiach Seniorów

Prosimy wypełnić wszystkie pola formularza, a także dołączyć wymagane pliki
(bez tych plików, formularz nie zostanie wysłany):
- zdjęcie zespołu
- notatka informacyjna o zespole
- skany utworów konkursowych
- kopia potwierdzenia przelewu wpisowego (300 zł - zespoły wokalne, 400 zł - chóry)

Zespół
Pełna nazwa zespołu
Adres siedziby zespołu
/ ulica, nr domu, kod, miasto, kraj /
Adres do korespondencji:
/ jeśli inny niż siedziby /
Imię i nazwisko osoby kontaktowej:
Telefon:
Email:
Strona WWW:
Dyrygent
Imię i nazwisko
Telefon:
Email:
Repertuar Tytuł Kompozytor Czas trwania utworu
Utwór ludowy lub inspirowany folklorem polskim:
DODAJ NUTY
/pdf lub jpg, max do 10 MB/
Utwór dowolny:
DODAJ NUTY
/pdf lub jpg, max do 10 MB/
Utwór dowolny:
DODAJ NUTY
/pdf lub jpg, max do 10 MB/
Utwór dowolny:
DODAJ NUTY
/pdf lub jpg, max do 10 MB/
Kategoria
Pliki
Zdjęcie zespołu
Notatka informacyjna o zespole:
Kopia potwierdzenia przelewu wpisowego
Koncerty towarzyszące | Oprawa mszy
Zespół wyraża chęć występów podczas koncertów towarzyszących:  TAK NIE
Zespół wyraża chęć występu / oprawy mszy świętej w niedzielę 9.10.2016  TAK NIE
  • Potwierdzam zgodność powyższych danych, a także oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Festiwalu.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych w zakresie niezbędnym do organizacji Festiwalu.
  • Wyrażam zgodę na wykorzystanie przekazanych materiałów (zdjęć, nagrań audio, nagrań video) w materiałach promujących Festiwal w formie drukowanej oraz w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet).

Po wciśnięciu przycisku "Wyślij", prosimy o cierpliwość.
Wysłanie formularza może potrwać nawet kilka minut ze względu na wielkość plików z nutami oraz zdjęciami.
Prosimy w tym czasie nie zmieniać strony, nie wciskać ponownie przycisku "Wyślij", nie klikać żadnych linków na stronie, nie wciskać przycisku "wstecz" i in.