Chór Kameralny PUTW w Policach

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uczestnicy zajęć Chóru Kameralnego to seniorzy w wieku 60+, którzy rozwijają swoją pasję do śpiewania. Udział w pracach chóru pozwala seniorom na rozwijanie zainteresowań muzycznych i rozszerzania wiedzy muzycznej. Rozwija umiejętności muzykowania w zespole, zakres postawy twórczej oraz wpływa na wrażliwość estetyczną uczestników. Zespół pracuje jako chór jednorodny w układzie 3 i 4-głosowym, niekiedy korzystając z opracowań oraz akompaniamentów jednej z chórzystek p. Anny Łaszewskiej.

Pozwala na zdobywanie nowych umiejętności oraz rozwijanie zamiłowań skierowanych na wykonawstwo wokalne muzyki artystycznej, ludowej i popularnej. Daje możliwość przeżyć wewnętrznych, a także autorefleksji.

Przez lata pracy chór brał udział w różnych festiwalach i przeglądach oraz koncertach organizowanych na terenie gminy i województwa. Regularnie uświetnia wszelkie wydarzenia artystyczne w macierzystym Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Z chęcią podejmuje się współpracy międzynarodowej i międzypokoleniowej. Z dużym zaangażowaniem uczestniczy również w działalności Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie, biorąc udział w koncertach kolęd, koncertach pasyjnych i o tematyce maryjnej.
Do najważniejszych osiągnięć zespołu można zaliczyć:

– II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Chórów i Zespołów Wokalnych UTW „Tak brzmi Nowe Warpno” w 2013 roku;

-III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Chórów i Zespołów Wokalnych UTW „Tak brzmi Nowe Warpno” w 2012 roku;

– dwukrotne zdobycie Wyróżnienia podczas Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Goleniowie, w 2012 i 2013 roku;

– III miejsce w kategorii chóry dorosłych podczas IV Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej w 2017 roku;
– III miejsce w kategorii chórów jednorodnych w Międzynarodowych Muzycznych Zmaganiach Seniorów w 2015 roku,
– II miejsce w kategorii chórów jednorodnych w Międzynarodowych Muzycznych Zmaganiach Seniorów w 2016 roku,

– udział w koncertach towarzyszących w Międzynarodowym Muzycznym Zmaganiom Seniorów poza konkursem w latach 2017.

Dyrygent: Marta Pyra

Repertuar konkursowy:

mel. lud. z Wielkopolski, opr. J. Lasocki – Nie będzie mnie głowisia bolała

Fabian Tymulski – Jeszcze jeden mazur dzisiaj

Lorenz Maierhofer – Mater Dei

J. Meyer – Mewy